Impresszum

A honlap fenntartója:
Jobb Job Kft.
Székhely: 9400 Sopron Győri út 32
Adószám: 25908675-2-08
Közösségi adószáma: HU25908675
Cégjegyzékszám:08-09-028934
Elérhetőség:
Levélcím: 9400 Sopron Győri út 32
Telefon: + 36 99 511 540
Telefax: + 36 99 511 549
email: info@jobbjob.hu
Internet: www.jobbjob.hu


A www.jobbjob.hu weboldalainak megtekintésével –akkor is ha nem regisztrált Felhasználó- Ön elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet, mert a jelen használati szabályzatban foglaltak elfogadása feltételét képezi a weboldal használatának.
A www.jobbjob.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A jelen portálon található információk kifejezetten csak figyelem-felkeltési és tájékoztatási célokat szolgálnak, nem képezik semmilyen szerződés alapját. Kizárjuk az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, felelősséget. Amennyiben ezen adatokra támaszkodik azt kizárólag saját kockázatára teheti meg.
A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket (hiperhivatkozás) igénybe veszi, a jelen oldalakat el fogja hagyni. A website-okat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos kockázatára és felelősségére történik.
A www.jobbjob.hu előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A www.jobbjob.hu jogosult az oldalak tartalmát –a felhasználási feltételeket is- naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.
Portálunkat kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja. Nem kísérelheti meg feltörni a portált, bármilyen módon zavarni a működését és nem használhat semmilyen automatizált megoldást a portál tartalmának lekérésére.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával a hatályos jogszabályokat betartva eljárni. A felhasználó más személyre vonatkozó adatot csak az érintett kifejezett hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jelen feltételeket megsértő felhasználót az oldalról kizárjuk, regisztrációját töröljük. A portál üzemeltetője a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről minden esetben értesíti a Felhasználót. A Felhasználók magatartásáért harmadik fél felé felelősséget nem vállal.
A portál üzemeltetője minden elvárható intézkedést megtesz a portál szolgáltatásainak zavartalansága és folyamatossága, az adatok biztonsága, valamint a letölthető anyagok vírusmentessége érdekében, melyekért az internet „sajátosságai” miatt felelősséget vállalni nem tudunk. Jelszavának, azonosítójának megőrzése a Felhasználó felelőssége!
Webtárhely-szolgáltató

  • Szolgáltató neve: fws online Kft.
  • Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u.44.
  • E-mail: office@fws.hu
  • Adószám: 14113291-2-08
  • Közösségi adószám: HU14113291
home-phone +36 20 933 3550 home-phone