Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő:
Jobb Job Kft.
Székhely: 9400 Sopron Győri út 32
Adószám: 25908675-2-08
Közösségi adószáma: HU25908675
Cégjegyzékszám:08-09-028934
Levélcím: 9400 Sopron Győri út 32
Telefon: + 36 99 511 540
Telefax: + 36 99 511 549
email: info@jobbjob.hu
Internet: www.jobbjob.hu

Adatfeldolgozók:

Feki Webstúdio Kft.
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós Petőfi utca 44.
Adószám:14113291-2-08
Közösségi adószáma: HU14113291
Cégjegyzékszáma: 08-09-015591
Telefonszáma: +36 20 429 99 99
e-mail: office@fekiwebstudio.hu

Microsoft Ireland Operations Ltd. 
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. 

Facebook Ireland Ltd
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland 

UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

Az Adatkezelő a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, az alábbi hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelés érintettjei a hírlevél illetve a munkaerő-közvetítési szolgáltatásra regisztrált természetes személyek. Az adatkezelésről a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezik. Fenntartjuk a jogunkat, hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.

Az adatkezelés célja
A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja:
• tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról, marketing akciókról, termékekről akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában (hírlevél)
• az Adatkezelő az álláskeresők részére álláslehetőségeket közvetítsen, elektronikus, postai vagy telekommunikációs úton
• piackutatás, piaci elemzések és statisztikák készítése,
Fenntartjuk jogunkat, hogy ügyfeleinktől gyűjtött, statisztikai - azaz személyes adatnak nem minősülő – anonim adatokat adatvédelmi politikánknak és jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel.  Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik.
Weboldalunkon a linkekre (hiperhivatkozás) kattintva Ön elhagyhatja oldalainkat. Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag a Adatkezelő által üzemeltetett oldalakra (www.jobbjob.hu) érvényes. Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy más Adatkezelők betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az oldalak Adatkezelőinak adatvédelmi Nyilatkozatát.
A Weboldalon belépést követően a Felhasználóknak bármikor lehetőségük nyílik adataik módosítására, törlésére., kérhetik   a személyes adatok kezelésének korlátozását illetve joga van az adathordozhatósághoz. További információért olvassa el a GDPR 13-19 cikkelyeit. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az jobbjob@origo-santa.hu e-mail címen, illetve a +36-99-511-540 telefonszámon az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni.
Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője mindent elkövet hogy az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védje a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).

A kezelt adatok köre
Felhasználónk a regisztrációhoz és a hírlevél igénylésekor valamint néhány kényelmi szolgáltatás eléréséhez
• a nevét, e-mail címét, telefonszámát lakhelye szerinti megyét és a település nevét adja meg.
A regisztráció önkéntes, melynek elvégzésével és ennek során a fenti adatok megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat nyilvántartsa, kezelje és munkaerő-közvetítési tevékenysége során harmadig személy (potenciális munkáltató) részére átadja.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel.
• Munkaerő-közvetítési szolgáltatásunk eléréséhez felhasználóinkat megkérjük, hogy regisztrálják magunkat honlapunkon, a regisztrációt követően pedig az alábbi személyes adatokat közölésére kérjük:
önéletrajz és motivációs levél feltöltése (tartalmi és formai kötöttség nélkül)
Az önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait bármikor saját kezűleg módosíthatja, frissítheti és törölheti. Közös érdekünk, hogy önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban szereplő adatai aktuálisak legyenek.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkoznak. A feltöltött különleges adatokat az Adatkezelő törli és jogosult az adott felhasználó regisztrációját törölni.
Önéletrajzának és egyéb pályázati dokumentumainak feltöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes és egyéb adataival az alábbi adatkezelési műveleteket végezzük: rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, a továbbítás, hozzáférhetővé tétel, zárolás, törlés és megsemmisítés.
Pályázati dokumentumait az Ön hozzájárulása alapján továbbítjuk, illetve hozzáférhetővé tesszük mindazon munkaadóknak akiknek állásajánlatában megjelölt preferenciák egybeesnek az Ön által megadott jellemzőkkel (Adattovábbítás). Kérjük jelezze, amennyiben személyes adatainak valamely személy vagy szervezet részére történő továbbításához nem járul hozzá. Amennyiben ilyen igényét nem jelzi, azt úgy tekintjük, hogy Ön valamennyi, a weboldalon aktuálisan szereplő személy és szervezet felé irányuló adattovábbításhoz hozzájárult.

Az adatkezelés tartama:
Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a jobbjob@origo-santa.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
Kommunikáció, ” adataim” elérése, funkciók pld. jelentkezés egy állásra
Szolgáltatásunk során
• elektronikus levelezés
• munkaerő-közvetítési rendszerünk a JOBB JOB rendszer felületén , automatikus, vagy egyedi üzenetek
• állás értesítési szolgáltatásunk
segítségével lépünk kapcsolatba ügyfeleinkkel. Üzeneteinket a Felhasználó által megadott e-mail címre postázzuk, így kizárólag a Felhasználó felelőssége, ha a megadott címhez harmadik személynek hozzáférése van és ebből kellemetlensége, kára származik.
Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hírlevélküldésre történő feliratkozását követően, a hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.
Az általunk küldött valamennyi „Állás értesítő” tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.
A www.jobbjob.hu felületen felhasználói fiókjába belépve, Ön bármikor módosíthatja, törölheti adatait
Anonim látogatóazonosító ("cookie") IP azonosítás és naplóállományok
Anonim látogatóazonosítót használunk annak érdekben, hogy látogatóink részére testreszabott és emelt szintű szolgáltatást nyújtsuk.
Az anonim látogatóazonosító egy olyan text file, amiket böngészője helyez el számítógépe merevlemezén.. Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas.
Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére.
Szolgáltatásaink nyújtása során a szolgáltatást végző szerverek által rögzített
naplóállományok ("logfile"-ok) a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző és operációs rendszer típusa, a kérés ideje és időtartama, a kért oldal címe, a korábban látogatott oldalak, stb. Az ilyen adatok rögzítésének kizárólagos célja a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A chatbot használata elérhető a honlapon történő regisztráció nélkül is, bárki, aki rendelkezik Facebook fiókkal igénybe veheti a chatbot-ot.  A chatbot-ot az érdeklődő Ügyfélszolgálat igénybe vétele és új állásajánlatok megtekintésére használhatja. A felhasználónak lehetősége van megadni személyes elérhetőségeit kapcsolat felvétel kérésének céljából. Szolgáltató az ily módon birtokába jutott adatokat nem tárolja.

A honlapról küldött üzeneteket a cég tulajdonosa,  ügyfélszolgálati dolgozója, illetve a cég azon alkalmazottja láthatja aki a munkaerő közvetítéssel foglalkozik. Szolgáltató az ily módon birtokába jutott adatokat nem tárolja.

A honlapról igényelt visszahívási kérések a cég tulajdonosa, ügyfélszolgálati dolgozója, illetve a cég azon alkalmazottja láthatja aki a munkaerő közvetítéssel foglalkozik. Szolgáltató az ily módon birtokába jutott adatokat nem tárolja.

Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg. (jobbjob@origo-santa.hu ; Tel.: 99 511 540)
Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:
• ha Ön azt kéri
• ha az adatkezelés célja megszűnt
• ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte
• ha az adatok kezelése jogellenes (pld. az anyagaiban különleges adat szerepel)
• ha az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható
Ön a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozásával egyidejűleg az adatkezelést felfüggesztjük és 15 napon belül tájékoztatjuk az általunk tett lépésekről. Amennyiben tiltakozása indokolt, intézkedünk az adatok zárolásáról és az érintett felek értesítéséről.
Amennyiben eljárásunkat nem tartja megfelelőnek panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c tel.: +36 1 391 1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu fordulhat jogorvoslatért.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító:
Hírlevél NAIH szám: 126469/2017
Adatbázis NAIH szám: 126686/2017

home-phone +36 20 933 3550 home-phone